Prejsť na obsah
Knižnica a informačné centrum

 Výpožičné oddelenie KIC bude v  termíne od 18. 7. 2022 – 2. 9. 2022 ZATVORENÉ

 

-   V nevyhnutných prípadoch ako sú  potvrdenia výstupných  listov zamestnancov/doktorandov  a iné administratívne úkony súvisiace s pracovným procesom , prosíme kontaktovať pracovníčky KIC vopred telefonicky na klapke, prípadne mailom.

 

Na Vašu návštevu výpožičiek sa tešíme opäť na začiatku  zimného semestra 5.9.2022

Prajeme príjemné prežitie letných prázdnin a dovolenky!

 

 

 

Prevádzka výpožičného oddelenia počas skúškového obdobia aj počas semestra:

Po – Štv : 8:00 – 15:00

         Pia : 8:00 – 14:00


Vrátenie vypožičanej literatúry

Výpožičky z predchádzajúceho semestra je možné vrátiť osobne počas výpožičných hodín, alebo poštou              na adresu :

Stavebná fakulta STU v Bratislave
KIC výpožičné oddelenie
Radlinského 11
810 05 Bratislava
 
Vstup do budovy sa riadi podľa platných opatrení „Covid automatu“, ktorý podrobne upravuje podmienky v jednotlivých stupňoch monitoringu, ostražitosti a varovania pre okres Bratislava (https://automat.gov.sk/bratislava), a taktiež podľa platných súvisiacich opatrení dekana fakulty uverejňovaných na webovej stránke fakulty.

 

 Výpožičné služby KIC:

  • absenčne zamestnancom a študentom SvF STU
  • prezenčne všetkým používateľom študovne

  

Výpožičný poriadok:

Podmienkou využívania služieb KIC SvF je platný preukaz (ISIC) študenta/zamestnanca SvF STU.

Maximálny počet výpožičiek je 15 ks na jeden semester.

Po skončení zimného/letného semestra je študent povinný výpožičky vrátiť alebo predĺžiť na ďalší semester za príslušný poplatok (viď cenník poplatkov nižšie).

Študijnú literatúru požičiavame na základe zoznamu požadovanej literatúry (autor, názov/podnázov, rok vydania).

Upomienky sú zasielané elektronickou poštou na e-mail študenta v AIS.

Vyhľadávanie literatúry z on-line katalógu je dostupné na web stránke KIC alebo na internetovej adrese:

vstup do katalógu: http://kis.cvt.stuba.sk/arlstu/sk/index/

Stav výpožičného konta je možné overiť na tej istej adrese zahlásením sa do poľa KONTO Vašim čitateľským kódom a heslom, ktoré sú totožné (číslo Vašej ISIC karty).

 

Cenník poplatkov výpožičného oddelenia KIC:
 

Registrácia čitateľa                                                      bezplatne

Vypožičanie dokumentu na jeden semester          bezplatne

Predĺženie výpožičnej lehoty 1x / 1 dokument       0,20 €  

2. predĺženie výpožičnej lehoty 1x / 1 dokument   0,30 €

  1. upomienka/ 1 ks 0,70 €
  2. upomienka/ 1 ks 1,30 €
  3. upomienka/ 1 ks 1,70 €

Dekanská upomienka / 1 ks                                       3,30 €

Poškodenie dokumentu                                              1,70 €

Strata dokumentu /cena dokumentu + manipulačný poplatok     cena + 3,30 €  

    

Adresa a kontakt:

Výpožičné oddelenie KIC SvF STU
Radlinského 11
Bratislava 810 05
Tel.: 02/32888 + kl. 495 alebo 576
Blok B, 3. poschodie

Pracovníčky výpožičiek KIC:

Laura Brinzová
e-mail: laura.brinzova@stuba.sk

Andrea Vavrová
e-mail: andrea.vavrova@stuba.sk

    

 http://kis.cvt.stuba.sk/arl-stu/sk/index/

arl