Prejsť na obsah
Knižnica a informačné centrum

Prevádzka výpožičného oddelenia KIC počas zimného semestra 2020/2021 (dištančná výučba)

 

V snahe uľahčiť študentom zimný semester 2020/2021 a vzhľadom na pretrvávajúce protiepidemiologické preventívne opatrenia sme boli nútení pristúpiť k neštandardnému riešeniu vrátenia, predĺženia a absenčného požičiavania literatúry z fondov KIC SvF. 

V rámci zimného semestra šk. roka 2020/2021 (počas štúdia dištančnou formou) služby výpožičného oddelenia KIC budeme zabezpečovať nasledovne:

 • Absolventi, ktorí ukončili štúdium na Stavebnej fakulte STU v školskom roku 2019/2020, ako aj ostatní študenti môžu vrátiť vypožičanú literatúru na základe dopredu dohodnutého termínu s pracovníčkami Knižnice a informačného centra.

 • Okrem tejto možnosti ponúkame absolventom, aj študentom, ktorí nemajú možnosť osobne prísť do KIC vrátenie literatúry poštou na adresu:

  Stavebná fakulta STU v Bratislave
  KIC výpožičné oddelenie

  Radlinského 11
 
810 05 Bratislava

 • Absenčné výpožičky bude možné realizovať po začiatku zimného semestra od 21. septembra 2020        na základe študentom vopred predpripraveného zoznamu literatúry, vyhľadanej v Online katalógu ARL a následným odoslaním tohto zoznamu mailom pracovníčkam výpožičného oddelenia.

  Termín pripravenej literatúry na vyzdvihnutie oznámia pracovníčky žiadateľovi mailom.

 • Vypožičiavanie, predlžovanie študijnej literatúry na počkanie bude možné realizovať iba v upravených otváracích hodinách po dohode s pracovníčkami výpožičného oddelenia.

 • Otváracie hodiny výpožičného oddelenia od 7. 9. 2020 do odvolania každý deň

  od 8:00 do 12:00 hod.

 • Kontaktné mailové adresy pre dohodnutie termínu vrátenia alebo vyzdvihnutia pripravenej literatúry:

   laura.brinzová@stuba.sk andrea.vavrova@stuba.sk 

 • Upozorňujeme, že vstup do priestorov výpožičného oddelenia KIC je možný iba po jednom, s nasadeným rúškom a po dezinfekcii rúk.
      

Adresa a kontakt:

Výpožičné oddelenie KIC SvF STU
Radlinského 11
Bratislava 810 05
Tel.: 02/32888 + kl. 495
Blok B, 3. poschodie

Pracovníčky výpožičiek KIC:

Laura Brinzová
e-mail: laura.brinzova@stuba.sk

Andrea Vavrová
e-mail: andrea.vavrova@stuba.sk

Prevádzka výpožičného oddelenia KIC počas semestra (prezenčná výučba)

pondelok - štvrtok: 8.00 - 15.00, piatok: 8.00 - 14.00 
  

Výpožičné služby KIC:

 • absenčne zamestnancom a študentom SvF STU
 • prezenčne všetkým používateľom študovne
   

Výpožičný poriadok

 • Podmienkou využívania služieb KIC SvF je platný preukaz (ISIC) študenta/zamestnanca SvF STU.
 • Maximálny počet výpožičiek je 15 ks na jeden semester.
 • Po skončení zimného/letného semestra je študent povinný výpožičky vrátiť alebo predĺžiť na ďalší semester za príslušný poplatok (viď cenník poplatkov nižšie).
 • Študijnú literatúru požičiavame na základe zoznamu požadovanej literatúry (autor, názov/podnázov, rok vydania).
 • Upomienky sú zasielané elektronickou poštou na e-mail študenta v AIS.
 • Vyhľadávanie literatúry z online katalógu je dostupné na internetovej adrese:

 http://kis.cvt.stuba.sk/arl-stu/sk/index/

arl

 • Stav výpožičného konta je možné overiť na tej istej adrese prihlásením sa do poľa KONTO Vašim čitateľským kódom a heslom, ktoré sú totožné (číslo Vašej ISIC karty).

 
Cenník poplatkov výpožičného oddelenia KIC

 • Registrácia čitateľa
 • Vypožičanie dokumentu na jeden semester
 • Predĺženie výpožičnej lehoty 1x / 1 dokument
 • 2.predĺženie výpožičnej lehoty 1x / 1 dokument
 • 1. upomienka/ 1 ks
 • 2. upomienka/ 1 ks
 • 3. upomienka/ 1 ks
 • Dekanská upomienka / 1 ks
 • Poškodenie dokumentu
 • Strata dokumentu /cena dokumentu + manipulačný poplatok
bezplatne
bezplatne
0,20 €
0,30 €
0,70 €
1,30 €
1,70 €
3,30 €
1,70 €
cena + 3,30 €