Prejsť na obsah
Knižnica a informačné centrum

Logo KIC

Dokumenty na stiahnutie:

Správa o aktivitách KIC 2011-2014
Správa o aktivitách KIC 2007-2010


Štatút Knižnice a informačného centra SvF

Knižničný poriadok KIC SvF

Informácie o Knižnici a informačnom centre

Video o KIC

KIC na YouTube

Knižnica a informačné centrum (KIC) Stavebnej fakulty predstavuje teoretickú základňu pre in­dividuálne vzdelávanie a výskum pedagógov, vedeckých pracovníkov a študentov Stavebnej fakulty STU. KIC SvF plní všetky funkcie vysokoškolskej knižnice so zameraním na budovanie knižných a časopiseckých fondov a poskytovanie vedeckých informácií v profile peda­go­gického a výskumného procesu Stavebnej fakulty STU.

Po úspešnej realizácii kompletnej rekonštrukcie priestorov a modernizácie technické­ho a počítačového vybavenia, ako hlavného investičného zámeru Stavebnej fakulty STU v roku 2003, sa Knižnica a informačné centrum SvF STU stala jednou z najmodernejších a najprogresívnejších akademických knižníc na Slovensku v súčasnosti. Slávnostné zahájenie prevádzky v nových priestoroch KIC sa uskutočnilo dňa 22. septembra 2003, za účasti zástupcov vedenia STU, Stavebnej fakulty a riaditeľa Slovenskej národnej knižnice.

Ukážkové zvládnutie komplexnej priestorovej moderni­zácie, súbežne s modernizáciou vybavenia a knižničných a informačných služieb, na úroveň vyspelej európskej akademickej knižnice a informačného centra, je hlavným dôvodom veľkého záujmu odbornej aj širokej verejnosti o návštevu priestorov Knižnice a informačného centra Stavebnej fakulty STU.

Fotografie KIC

Za jeden akademický rok navštívi Knižnicu a informačné centrum priemerne až 50 000 používateľov, čo predstavuje väčšiu návštevnosť, akú majú mnohé vedecké a univerzitné knižnice na Slovensku.

Vo vedomostnej spoločnosti neustále narastajú nároky na získavanie kvalitných a relevantných odborných informácií. Knižnica a informačné centrum SvF sprístupňuje pre študentov, pedagógov a výskumných pracovníkov fakulty cca 20 000 titulov odborných časopisov renomovaných svetových vydavateľstiev online, a tiež plnotextové odborné publikácie z vydavateľstiev Springer, Elsevier, American Society of Civil Engineers. Veľmi využívané sú najmä elektronické príručky Knovel, ktoré umožňujú interaktívne výpočty grafické výstupy priamo v príručkách.

KIC SvF sprístupňuje aj širokú škálu titulov zahraničných odborných databáz a elektronických informačných zdrojov on-line, priamo cez všetky IP adresy Databázového centra KIC a cez IP adresy všetkých počítačov na pracoviskách Stavebnej fakulty STU. Medzi najdôležitejšie tituly databáz patria: Web of Science, EBSCO, Springer Link, Science Direct, ProQuest 5000 International, Knovel Library, SCOPUS, ACM Digital Library, American Society of Civil Engineers Online Research Library, a mnoho ďalších odborných databáz.

V septembri 2008, v deň 5. výročia otvorenia KIC v nových priestoroch, knižnicu navštívil významný zahraničný hosť Duane Webster, výkonný riaditeľ Asociácie vedeckých knižníc USA, ktorý Knižnicu a informačné centrum SvF ohodnotil vysokou známkou kvality.