Prejsť na obsah
Knižnica a informačné centrum

Vedenie KIC

poverená vedúca KIC Mgr. Alica Domonkosová  alica.domonkosova@stuba.sk    02/32888494, kl. 494, 577
zástupkyňa vedúcej     Laura Brinzová  laura.brinzova@stuba.sk  02/32888495, kl. 495

 

Oddelenie informačných zdrojov a evidencie publikačnej činnosti

Mgr. Alica Domonkosová   alica.domonkosova@stuba.sk   02/32888 494
 kl. 494
, 577
licencie databáz, nákup odbornej literatúry a periodík, školenia KIC, Spýtajte sa knižnice
Margita Holúbeková  margita.holubekova@stuba.sk 02/32888 577
 kl. 577
evidencia publikačnej a umeleckej činnosti SvF, konzultačná činnosť pre evidenciu publikačnej a umeleckej činnosti, evidencia a spracovanie knižničných fondov
Drahoslava Mohlerová  drahoslava.mohlerova@stuba.sk 02/32888 577
 kl. 577
 centrálny zber a kontrola podkladov k evidencii publikačnej činnosti a citácií
Mgr. Katarína Pavlovská  katarina.pavlovska@stuba.sk 02/32888 205
 kl. 205
evidencia citácií SvF, konzultačná činnosť pre evidenciu citácií, evidencia a spracovanie knižničných fondov, web KIC
Mgr. Anna Penkovová  anna.penkovova@stuba.sk 02/32888 205
 kl. 205
evidencia publikačnej a umeleckej činnosti
Andrej Baláž, DiS

 andrej.balaz@stuba.sk

02/32888 303
 kl. 303

 správca databázového centra KIC SvFOddelenie výpožičných služieb a študovňa

 Laura
 Brinzová 
 laura.brinzova@stuba.sk 02/32888 495
 kl. 495
 výpožičné služby, budovanie a vyraďovanie kniž. fondu SvF
 
 Andrea
 Vavrová
 andrea.vavrova@stuba.sk 02/32888 495
 kl. 495
 výpožičné služby
 Veronika
 Štilhammerová
 veronika.stilhammerova@stuba.sk 02/32888 576
 kl. 576
 konzultačné služby v študovni
 Katarína
 Ábelová
 katarina.abelova@stuba.sk 02/32888 576
 kl. 576
 konzultačné služby v študovni
 Svetlana
 Miženková
 svetlana.mizenkova@stuba.sk 02/32888 576
 kl. 576
 konzultačné služby v študovni
 Branislav
 Ivančaj 
 branislav.ivancaj@stuba.sk 02/32888 576
 kl. 576
 xerografické službyVýpožičné oddelenie: 02/32888 495, kl.495
Študovňa: 02/32888 576, kl.576