Prejsť na obsah
Knižnica a informačné centrum

OZNAM !!!

Výpožičné oddelenie KIC je od 9. 3. 2020 až do odvolania

ZATVORENÉ

 

 

Adresa a kontakt:

KIC SvF STU
Radlinského 11
Bratislava 810 05
Tel.: 02/32888 + kl.495 Blok C, 3. poschodie
Nové výdajné miesto od 19.9.2011:
- začiatok chodby do CIT
Pracovníčky výpožičiek KIC:

Laura Brinzová,
e-mail: laura.brinzova@stuba.sk

Andrea Vavrová,
e-mail: andrea.vavrova@stuba.sk

 

 

Prevádzka výpožičného oddelenia KIC
počas semestra
Pondelok - štvrtok:
Piatok:
8,00 - 15.00
8,00 - 14.00

 

Online katalóg fakultných knižníc
arl 

 

 

Výpožičné služby KIC:

 • absenčne zamestnancom a študentom SvF STU
 • prezenčne všetkým používateľom študovne


Výpožičný poriadok:

 • Podmienkou využívania služieb KIC SvF je platný preukaz (ISIC) študenta/zamestnanca SvF STU.
 • Maximálny počet výpožičiek je 15 ks na jeden semester.
 • Po skončení zimného/letného semestra je študent povinný výpožičky vrátiť alebo predĺžiť na ďalší semester za príslušný poplatok (viď cenník poplatkov nižšie).
 • Študijnú literatúru požičiavame na základe zoznamu požadovanej literatúry (autor, názov/podnázov, rok vydania).
 • Upomienky sú zasielané elektronickou poštou na e-mail študenta v AIS.
 • Vyhľadávanie literatúry z on-line katalógu je dostupné na web stránke KIC alebo na  internetovej adrese:  

 http://kis.cvt.stuba.sk/arl-stu/sk/index/ 

 •  Stav výpožičného konta je možné overiť na tej istej adrese zahlásením sa do poľa KONTO Vašim čitateľským kódom a heslom, ktoré sú totožné (číslo Vašej ISIC karty).

Cenník poplatkov výpožičného oddelenia KIC:
 • Registrácia čitateľa
 • Vypožičanie dokumentu na jeden semester
 • Predĺženie výpožičnej lehoty 1x / 1 dokument
 • 2.predĺženie výpožičnej lehoty 1x / 1 dokument
 • 1. upomienka/ 1 ks
 • 2. upomienka/ 1 ks
 • 3. upomienka/ 1 ks
 • Dekanská upomienka / 1 ks
 • Poškodenie dokumentu
 • Strata dokumentu /cena dokumentu + manipulačný poplatok


bezplatne
bezplatne
0,20 €
0,30 €
0,70 €
1,30 €
1,70 €
3,30 €
1,70 €
cena + 3,30 €