Prejsť na obsah
Knižnica a informačné centrum


Knižnica a informačné centrum SvF STU predstavuje teoretickú základňu pre in­dividuálne vzdelávanie a výskum pedagógov, vedeckých pracovníkov a študentov Stavebnej fakulty STU, plní všetky funkcie vysokoškolskej knižnice so zameraním na budovanie knižničných fondov a poskytovanie vedeckých informácií v profile pedagogického a výskumného procesu Stavebnej fakulty STU.

Radlinského 11, blok B, 3. posch.
810 05 Bratislava
Vedúca: Mgr. Barbora Bieliková
Tel.: 02/32888 + kl. 494, 577

Online katalóg fakultných knižníc

E-mail: barbora.bielikova@stuba.sk Online katalóg fakultných knižníc STU

  

 

⇒ Študovňa KIC je od 27. 6. 2022 do 2. 9. 2022 ZATVORENÁ

 

  Výpožičné oddelenie KIC bude v  termíne od 18. 7. 2022 – 2. 9. 2022 ZATVORENÉ

 

⇒ Bezodplatné citovanie STN a TNI

- obnovenie súhlasu pre STU

- Úrad pre normalizaciu, metrológiu a skúšobníctvo SR súhlasí s bezodplatným citovaním STN a TNI pre STU.

Tento súhlas je platný od 27.5.2022 vrátane.
 

⇒ Vzdialený prístup k STN normám pre študentov bol       UKONČENÝ k 3.6.2022.

 

⇒ Evidencia publikácií vychádzajúcich zo záverečných prác

Zmena v evidencii od roku 2022 - viac informácií TU

 


        

        Prevádzka študovne KIC počas skúškového obdobia

        Po – Štv : 8:00– 15:00
       
Pia : 8:00 – 14:00

        Prevádzka študovne KIC počas semestra: 
        Po – Štv : 7:45 – 17:15
        
Pia: 7:45 – 14:00
                

       Prevádzka výpožičného oddelenia KIC počas semestra

        Po – Štv : 8:00 – 15:00
       
Pia : 8:00 – 14:00
              

        Prevádzka výpožičného oddelenia KIC počas skúškového obdobia

        Po – Štv : 8:00 – 15:00
        Pia: 8:00 – 14:00      

 
 
        Vrátenie vypožičanej literatúry
        Výpožičky z predchádzajúceho semestra je možné vrátiť osobne počas výpožičných hodín alebo poštou                 na adresu :

        Stavebná fakulta STU v Bratislave
        KIC výpožičné oddelenie
        Radlinského 11
        810 05 Bratislava  

⇒ Zmeny v evidencii publikačnej činnosti, umeleckej činnosti     a ohlasov od 1. 2. 2022

       Viac info TU

⇒ Nástroj Writefull Suite, ktorý slúži na podporu písania     akademických textov, bude dostupný aj v roku 2022

       Viac info TU


Nástroj na hodnotenie vedeckých časopisov

      počas opatrení SvF v súvislosti s prevenciou šírenia koronavírusu

KRITÉRIÁ HODNOTENIA ČASOPISOV

VIAC
informácií čítajte TU. 

⇒ Normy STN-online sprístupnené pre študentov STU

Rovnaký prístup ako v roku 2021. 
 

♣ Prevádzka KIC SvF počas semestra  ♣


Študovňa KIC


Pondelok - štvrtok: 7.45 – 17.15
Piatok: 7.45 – 14.00

Výpožičné oddelenie KIC

Pondelok - štvrtok: 8.00 - 15.00
Piatok: 8.00 - 14.00
Prajeme Vám úspešný školský rok!