Prejsť na obsah
Knižnica a informačné centrum
Licencované zahraničné odborné databázy sú prístupné pre zamestnancov a študentov STU na základe overenia IP adresy. Prístup k databázam je možný aj cez Virtuálnu knižnicu STU.

 • ACS Publications
  Databáza ACS Publications online, ktorej poskytovateľom je American Chemical Society, patrí medzi najprestížnejšie databázy z oblasti chémie.
 • Detail Inspiration
  Databáza zahŕňa viac ako 3.700 národných a medzinárodných projektov za  viac ako 30 rokov existencie časopisu DETAIL so zameraním na architektúru a stavebné detaily.
 • GALE
  Databáza Infotrac poskytuje viac ako 31 800 titulov z rôznych vedných odborov.
 • IEEE/IET Electronic Library
  Digitálna knižnica je rozsiahla plnotextová kolekcia článkov z časopisov a konferenčných zborníkov z oblasti informačných a komunikačných technológií, elektrotechniky a elektroniky.

 • IOPscience
  Kolekcia elektronických časopisov z produkcie vydavateľstva Institute of Physics predstavuje prestížny zdroj nie len pre oblasť fyziky.

 • Knovel Library

  Webová aplikácia integrujúca technické a prírodovedné informácie s analytickými a vyhľadávacími nástrojmi, ktoré podporujú inovácie a poskytujú odpovede, ktorým odborníci môžu dôverovať.
  Knovel je optimalizovaný pre inžinierov a vedcov. Obsahuje tri hlavné súčasti: prístup k ucelenej kolekcii technických a prírodovedných referenčných publikácií od popredných spoločností, vydavateľstiev a autorov; účinný vyhľadávací systém vytvorený na základe postupov, ktorými inžinieri vyhľadávajú informácie; interaktívne analytické nástroje na zjednotenie informácií z rôznych prameňov a efektívne využitie tabuliek, grafov, rovníc a schém.

 • ScienceDirect
  Plnotextová multidisciplinárna vedecká databáza od spoločnosti Elsevier. Obsahuje články z recenzovaných časopisov, konferenčné zborníky a elektronické knihy z medicíny, techniky, prírodných vied, ekonomiky i spoločenských vied.

 • SCOPUS
  Multidisciplinárna bibliografická a scientometrická databáza, ktorá patrí medzi najväčšie na svete. Poskytuje mimoriadne široký pohľad na publikované vedecké práce, a tým aj na vedu a výskum v celosvetovom meradle. Okrem časopiseckých článkov a kníh databáza umožňuje vyhľadávanie v konferenčných príspevkoch, trhových správach, encyklopédiách, slovníkoch a patentoch. Ponúka analytické nástroje na sledovanie vývoja citovanosti (jednotlivca, inštitúcie, časopisu) a slúži tak na hodnotenie kvality publikovaných prác, vedeckých tímov a inštitúcií prostredníctvom scientometrických ukazovateľov.

 • SpringerLink
  Spoločnosť Springer je popredný vydavateľ vedeckej, technickej a medicínskej literatúry, ktorý dodáva akademickej obci, vedeckým inštitúciám a jednotlivým oddeleniam výskumu a vývoja kvalitný vedecký obsah.Prostredníctvom databázy sprístupňuje svoje elektronické časopisy, knižné série, knihy, referenčné práce a online archívy. Okrem časopisov sú prístupné aj 2 série kníh: Computer Science Library a Lecture Notes in Mathematics.

 • Taylor & Francis
 • Web of Science
  Bibliografická a citačná databáza, ktorá slúži ako primárny zdroj na vyhľadávanie renomovaných vedeckých informácií a hodnotenie vedeckej publikačnej činnosti. Obsahuje 8 hlavných citačných indexov. Indexy Web of Science Core Collection obsahujú časopisecké tituly, knihy a konferenčné zborníky. Databáza pokrýva 251 predmetových kategórií, od prírodných, technických, lekárskych vied až po umenie a humanitné vedy. Web of Science Core Collection redstavuje benchmark na hodnotenie vedy na celom svete, slúži na hodnotenie a porovnávanie výsledkov vedeckej publikačnej činnosti na základe transparentných a globálne akceptovaných kritérií.
 • Wiley Online Library
  Rozsiahla multidisciplinárna plnotextová databáza vydavateľstva Wiley-Blackwell pokrýva online zdroje z oblastí prírodných vied, medicíny, technických vied, spoločenských a humanitných vied.