Prejsť na obsah
Knižnica a informačné centrum
 • SciTech navigátor

  Umožňuje efektívny prístup do vybraných voľne dostupných zdrojov internetu, ktoré pokrývajú všetky odbory vedy a techniky.

 • SpringerOpen

  Voľne dostupné časopisy a knihy vydavateľstva Springer vydané ako „open access“.

 • Taylor & Francis e-Journals

  Open access časopisy vydavateľstva Tylor & Francis.

 • Tylor & Francis eBooks Open

  Voľne dostupné knihy vydavateľstva Tylor & Francis.

 • Elsevier Open Access Journals

  Voľne dostupné časopisy vydavateľstva Elsevier.

 • IOP Science

  Voľne dostupné časopisy z kolekcie Physics World Discovery.

 • IOP e-books

  Voľne dostupné tituly e-kníh z vydavateľstva IOP.

 • Cambridge Open

  Voľne dostupné časopisy vydavateľstva Gambridge University Press.

 • EZB – Electronic Journals Library

  Jednoduchý a ľahký prístup z jedného miesta k odborným elektronickým časopisom, ktoré sú voľne prístupné na internete alebo ktoré sú prístupné online v rámci knižnice na základe licencií, vrátane prístupu do licencií periodík Stavebnej fakulty STU.

 • Bentham Open

  Vydavateľstvo ponúkajúce voľný prístup do vedeckých časopisov pokrývajúce hlavné disciplíny z oblasti vedy, technológií, medicíny a sociálnych vied.

 • MDPI

  Open access vydavateľstvo vydáva približne 190 časopisov z rôznych spoločensko-vedných a prírodovedných odborov.

 • Scientific Research

  Patrí k najväčším vydavateľom Open Access časopisov, v súčasnosti poskytuje viac ako 200 karentovaných časopisov pokrývajúcich široké spektrum akademických disciplín.

 • Asian Online Journals

  Databáza zahŕňa voľný prístup k vedeckým a odborným recenzovaným časopisom

 • Digital Commons Network

  Vedecké články zo stoviek univerzít a vysokých škôl po celom svete. Zahŕňa zbierku článkov v časopisoch, knižných kapitolách, dizertačných a vedeckých prácach, pracovných dokumentov, ale aj z konferencií.

 • JSTOR

  Voľne dostupné knihy a časopisy pre akademické inštitúcie.

 • Electronic Library of Mathematics

  Obsahuje voľne dostupné online časopisy, monografie a iné zdroje, časť s týchto zdrojov je dostupných až po uplynutí časového embarga.

 • Európska digitálna matematická knižnica

  Projekt, ktorý sa zameriava na online sprístupnenie európskej matematickej literatúry.

 • Česká digitálna matematická knižnica
  Portál vyvinutý a prevádzkovaný Matematickým ústavom AV ČR a ďalšími partnermi za účelom digitalizácie, uchovania a sprístupnenia najvýznamnejšej časti matematickej literatúry publikovanej na území ČR od      19. storočia po súčasnosť.

 • DOAJ: Directory of Open Access Journals

  Adresár voľne dostupných odborných a vedeckých časopisov z rôznych oblastí vedy.

 • DOAB: Directory of Open Access Books

  Adresár voľne dostupných odborných a vedeckých kníh. Adresár je otvorený všetkým vydavateľom publikujúcim akademické recenzované „open access“ knihy spĺňajúce akademické štandardy.

 • Open Research Library

  Digitálna knižnica e-kníh v režime otvoreného prístupu obsahuje viac ako 20 000 titulov z rôznych tematických oblastí.

 • Z-Library

  Najväčšia svetová knižnica e-kníh.

 • GoogleBooks

  Služba spoločnosti Google poskytujúca prístup k vybraným častiam z množstva oskenovaných dokumentov (s dohľadom na autorské a vydavateľské práva, niektoré časti digitalizovaných dokumentov nie sú prístupné).

 • Digitálna knižnica Národní knihovny ČR

  Obsahuje niekoľko miliónov zdigitalizovaných dstrán monografií a periodík zo zbierok Národní knihovny ČR. Vyhľadávanie je možné obmedziť len na voľne prístupné dokumenty ("pouze veřejné").

 • Digitálna knižnica Moravsko-zemskej knihovny

  Ponúka viac ako 45 tisíc zdigitalizovaných kníh, novín a časopisov.

 • Digitálne Slovensko - výskumné dáta pre študentov

  Portál poskytujúci profesionálne pripravené a spracované údaje z empirických výskumov o informatizácii spoločnosti za účelom ich ďalšieho využitia v seminárnych, ročníkových, bakaláskych, magisterských či doktorandských prácach.

 • World Digital Library

  Postál sprístupňujúci zdigitalizované dokumenty knižníc, archívov a múzeí po celom svete.

 • ISSN Portal ROAD

  Adresár voľne dostupných časopisov z celého sveta.

 • arXiv.org

  Open access repozitár obsahujúci viac ako 1,5 milióna vedeckých článkov z oblasti fyziky, matematiky, počítačovej vedy, biológie, financií, štatistiky a ekonomiky.

 • Atlapedia Online

  Encyklopédia obsahujúce plnofarebné mapy sveta, politické mapy ako aj kľúčové fakty a štatistiky o krajinách sveta.

 • Encyclopedia Britannica

  Jedna z najväčších encyklopédií sveta.

 • Euromonitor.cz
  Databáza článkov o životnom prostredí.