Prejsť na obsah
Knižnica a informačné centrum

Citačný manažér CitacePRO Plus je jedným z najvyužívanejších nástrojov práce s citáciami. STU má zakúpený tento produkt na obdobie 2020-2023, ako podpora pri vedeckom publikovaní.
 

Citace PRO

  • generátor citácií podľa aktuálnej citačnej normy ISO 690:2012
  • v rámci systému je možné na základe zadaného ISBN jednoducho dohľadať potrebnú citáciu – pre túto službu citačný softvér čerpá z informačných zdrojov Kongresovej knižnice (Library of Congress), Katalógu SEK, Masarykovej univerzity v Brne a ďalších
  • umožňuje importy z katalógov a databáz, uchovávanie poznámok a plných textov, automatické generovanie citácií podľa rôznych citačných štýlov, spolupracuje s textovým editorom = umožňuje automatické vytváranie odkazov priamo v používanom textovom editore (napr. MS Word)
  • citáciu možno vytvárať jednoduchým vyplnením formulára, alebo si ju možno automaticky vygenerovať podľa štandardných čísel (ISBN, ISSN, DOI)
  • po prihlásení umožňuje správu citácií a ich následný export do textu.

 

Viac informácií, prístup do Citace PRO Plus, návod a videokurz nájdete na stránke STU