Prejsť na obsah
Knižnica a informačné centrum

Pojmy "Predátorské časopisy" a "Predátorskí vydavatelia" označujú vedecké časopisy a vydavateľov, ktorí zavádzajú autorov a publikujú ich vedecké články výlučne s cieľom finančného zisku. Vznikajú teda predovšetkým s cieľom vyberať autorské poplatky za publikovanie.

Autor publikovaním v predátorskom časopise môže ohroziť svoje vlastné dobré meno, povesť a vedeckú prestíž a taktiež dobré meno a reputáciu inštitúcie pre ktorú pracuje.

Preto skôr, ako sa rozhodnete publikovať v novom vedeckom časopise je dôležité tento časopis preskúmať,  tiež jeho vydavateľa a webovú stránku. Predátorské časopisy majú viacero spoločných znakov, podľa ktorých sa dá vyhodnotiť, že ide o takýto časopis.

Ponúkame Vám nástroj na hodnotenie vedeckých časopisov - podľa neho môžete ľahšie posúdiť, či ide         o časopis kvalitný alebo nekvalitný, prípadne až predátorský.

 KRITÉRIÁ HODNOTENIA ČASOPISOV

Beall's List
of Potential Predatory Journals and Publishers
- Beallov zoznam potenciálnych predátorských časopisov a vydavateľov:
Potential predatory scholarly open-access journals
Potential predatory scholarly open-access publishers

Zoznamy predátorských časopisov a vydavateľov nemusia byť úplné a môžu sa meniť.

Ak časopis, v ktorom chcete publikovať, v zozname predátorských časopisov nenájdete a napriek tomu máte pochybnosti o jeho kvalite, môžete sa na nás obrátiť, radi Vám poradíme (barbora.bielikova@stuba.sk).