Prejsť na obsah
Knižnica a informačné centrum

Pojmy "Predátorské časopisy" a "Predátorskí vydavatelia" označujú vedecké časopisy a vydavateľov, ktorí zavádzajú autorov a publikujú ich vedecké články výlučne s cieľom finančného zisku. Vznikajú teda predovšetkým s cieľom vyberať autorské poplatky za publikovanie.

ZOZNAM PREDÁTORSKÝCH ČASOPISOV (Stop Predatory Journals)
ZOZNAM PREDÁTORSKÝCH VYDAVATEĽOV (Stop Predatory Publishers)


ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA predátorských časopisov/vydavateľov
:

 • Parazitovanie na názvoch prestížnych časopisov - napodobňovanie názvov renomovaných vedeckých časopisov a vydavateľstiev, čím je autor uvádzaný do omylu (napr. prehodené poradie slov v názve, rozšírenie názvu, atď.).
 • Uvádzanie neúplných a zavádzajúcich informácií o sebe – sídlo na neexistujúcej adrese, skrývanie pravého vydavateľa, falošné ISSN.
 • Sú to spravidla online časopisy, ktoré sa prezentujú ako kvalitné časopisy s otvoreným prístupom.
 • Ponúkajú možnosť publikovať jednoducho, rýchlo, za poplatok.
 • Vydavatelia často neriešia kvalitu vydaných článkov a na svojich webových stránkach uvádzajú veľakrát nepravdivé údaje o recenznom konaní, hodnote Impact Factoru (IF), indexácii časopisu vo vybraných databázach, o členoch redakčnej rady (môže ísť o fiktívne osoby alebo uvedenie mena bez súhlasu danej osoby).
 • Autorovi je sľúbený extrémne rýchly, avšak nereálny, proces recenzného konania, akceptovania a následného publikovania článku. Konanie je charakteristické vysokou mierou akceptovanosti článkov, bez podstatných pripomienok.
 • Nerobí sa výber článkov, jediným kritériom na zaradenie článku do časopisu je úhrada poplatku, z toho vyplýva veľmi nízká kvalita príspevkov s malým prínosom pre vedeckú komunitu.


RADY PRE VEDCOV pred publikovaním:

 • Pred publikovaním v neznámom vedeckom časopise sa v žiadnom prípade nespoliehajte iba na informácie na jeho webovej stránke.
 • Buďte obozretní pri e-mailoch, ktoré lákajú na publikovanie alebo na členstvo v redakčnej rade do časopisu, ktorý nepoznáte.
 • Starostlivo si overte údaje o vydavateľovi a o samotnom časopise - jeho kontaktné údaje, ktoré nemusia byť úplné.
 • Overte si, či má časopis zverejnené jasné pravidlá recenzného konania a pravidlá týkajúce sa poplatkov za publikovanie.
 • Skontrolujte, či sú v redakčnej rade časopisu uvedené mená renomovaných odborníkov a ich afiliácie.
 • Preverte si, či časopis naozaj má Impact Factor (IF) v databáze Journal Citation Reports (JCR).
 • Ak časopis nemá IF, preverte si, či je indexovaný v databázach Web of Science alebo Scopus.
 • Overte si, či časopis alebo jeho vydavateľ nie je uvedený v zozname predátorských časopisov / zozname predátorských vydavateľov.
 • Ak ide o časopis s otvoreným prístupom (Open Access) a je to uvedené na jeho webových stránkach, zistite si, či je časopis uvedený v registri DOAJ (Directory of Open Access Journals).
 • Preverte si, či je časopis alebo jeho vydavateľ uvedený v zozname databázy Sherpa Romeo, aké má uvedené podmienky pre archiváciu článkov, aké aktuálne informácie sú uvedené.
 • Prečítajte si niektoré články, ktoré už v časopise boli publikované a zhodnoťte ich kvalitu.


UŽITOČNÉ ODKAZY:

 • PLCH, Lukáš - KRATOCHVÍL, Jiří. Pochybné časopisy. Knihovna univerzitního kampusu, Masarykova univerzita. 2016 (aktualizované 15.4.2019). Čítajte TU
 • GROVE, Jack. Počet predátorských konferencí převyšuje počet oficiálních vědeckých akcí. In Universitas - magazín vysokých škol. 28. 02. 2018. Čítajte TU.
  Pred účasťou a publikovaním na vedeckých konferenciách ich môžete preveriť prostredníctvom webovej stránky Think. Check. Attend.
 • MACHÁČEK, Vít - SRHOLEC, Martin. Predátorské časopisy ve Scopusu. Praha : Národohospodářský ústav    AV ČR, 2016. ISBN 978-80-7344-389-4. 40 s. Čítajte TU.
 • PASTORKOVÁ, Natália.Temná stránka Open Acces publikovania - predátorské publikovanie. In Informačný bulletin ÚK SAV, vol. 46, no. 2, 2018, pp. 39-53. ISSN 0139-9993. Čítajte TU.
 • Predátorské vydavateľstvá a ich produkty: ako ich identifikovať a prečo v nich nepublikovať. Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta. 01. 10. 2018. Čítajte TU.

 

Zdrojové dokumenty:

•  Ústav vědecko-pedagogických informací a služeb, Mendelova univerzita v Brne, Otevřené publikování – Predátorské časopisy
•  Predátorské časopisy a zdroje, STU MTF, Trnava
Zdroje:
- Ústav vědecko-pedagogických informací a služeb, Mendelova univerzita v Brně, Otevřené publikování /Predátorské časopisy
- Univerzita Komenského v Bratislave, FTVŠ UK - Predátorské časopisy, predátorskí vydavatelia
- Slovenská technická univerzita v Bratislave, MTF STU - Predátorské časopisy