Prejsť na obsah
Katedra dopravných stavieb

Študijný program:       NOSNÉ KONŠTRUKCIE STAVIEB

Zameranie:                   Dopravné stavby

Šk. rok:                          2021/2022   

Štátnicový predmet:   PLÁNOVANIE A PROJEKTOVANIE DOPRAVNEJ INFRAŠTRUKTÚRY

Štátnicový predmet:   STAVBA A REKONŠTRUKCIA DOPRAVNEJ INFRAŠTRUKTÚRY