Prejsť na obsah
Knižnica a informačné centrum


Aktuálne podujatia 


 

Archív podujatí

 

 3.3.2020 Seminár CitacePRO – pozvánka

- Útvar vedy a medzinárodnej vedeckotechnickej spolupráce si vás dovoľuje pozvať na seminár k používaniu nástrojov citačného manažéra CitacePRO.

O funkcionalitách a registrácii sa môžte dozvedieť tu

- Príďte sa dozvedieť o najnovších informáciách (nielen o CitacePRO, ale napr. aj Pablikado,...), vidieť praktické ukážky zo systémov.  Seminár vedie  pani Zuzana Teplíková (Citace.com, s.r.o. Česká republika)

 

Dátum konania: 3.3.2020

Miesto konania: R STU, Vazovova 5, č. miestnosti B324

Trvanie seminára: 14:00 – 15:30

Spoločnosť Clarivate Analytics ponúka študentom, vedcom, vyučujúcim a ďalším používateľom databázy Web of Science nasledovné webináre plánované na november 2018. Viac info na nasledujúcom linku:

https://clarivate.savoinspire.com/clarivate-czsk/

Webináre plánované na október 2018: 

- celkovú ponuku školení ako aj bližšie informácie nájdete tu

Radi by sme vás pozvali na online webinár na tému autorského práva – tentoraz zameraný na licencie publikácií vydávanými formou otvoreného prístupu.

 

Názov: „Licencie Creative Commons“

Kedy: utorok 23. 10. 2018,  10:00 – 10:40

Prezentujúca: JUDr. Zuzana Adamová, PhD.

- je riaditeľkou Ústavu práva duševného vlastníctva a informačných technológií na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Vedie projekt Creative Commons Slovensko. Podporuje vyváženie záujmov medzi autorskoprávnou ochranou a otvoreným prístupom k výsledkom vedy a výskumu.

Čo potrebujem: pripojenie na internet a k počítaču pripojené slúchadlá.

 

Link na webinár: https://join.onstreammedia.com/go/eifl/openairesk   

V priebehu webinára budete mať možnosť pýtať sa otázky.

Webinár organizuje Kancelária pre otvorený prístup pri príležitosti tzv. Open Access Week

Engineering Academic Challenge 2018 s Knovel Library

V pondelok 10. 9. 2018 začala jesenná súťaž pre študentov vysokých škôl po celom svete, ktoré majú prístup ku Knovel Library - Engineering Academic Challenge. Súťaž potrvá 5 týždňov do 14. októbra Tvorcovia vychádzajú z amerického programu National Academy of Engineering Grand Challenges na rozvoj inžinierskych zručností. Úlohy sú postavené na problémoch z praxe.

Viac info o súťaži na:

https://www.aib.sk/novinky/1798-knovel-zapojte-sa-do-sutaze-pre-studentov-vysokych-skol/

Plagát k súťaži tu:

https://www.aib.sk/download/tools/1316-2018-engineering-academic-challenge-sk-letak.pdf

Academia jar 2017

Pozývame vás na predajnú výstavu najnovších akademických a odborných kníh Academia jar 2017, ktorá sa bude tradične konať na Konventnej ulici 15 (1. poschodie), v Bratislave. 


Otvorenie sa uskutoční 4. apríla 2017 o 14:00 hod. (utorok). 
Výstava následne potrvá 5. - 7. apríla 2017 od 10:00-18:00 hod. (streda-piatok)

Na výstave budú prezentované novinky zahraničnej odbornej literatúry svetoznámych aj menších, univerzitných a akademických vydavateľstiev.


Pozvánku na výstavu nájdete tu.

Zoznam vystavovanej literatury je tu

Po roku sa opäť blíži súťaž Engineering Academic Challenge určená pre študentov vysokých škôl z celého sveta, ktoré majú prístup ku službe Knovel. Cieľom je správne odpovedať na otázky s využitím vyhľadávania v Knoveli. Súťaž potrvá päť týždňov od 10. 10. 2016.

 

Srdečne pozývame na úvodný webinár k súťaži pre vysokoškolských pedagógov a knihovníkov z univerzitných knižníc v stredu 21. 9. 2016 o 16:00-16:45.

 

Viac informácií a registrácia na webinár na:

www.aib.sk/seminare/171-the-all-new-2016-engineering-academic-challenge-developed-by-students-for-students

 

Web of Science v praxi

Využite príležitosť zúčastniť sa informačného seminára „Web of Science v praxi“, ktorý sa bude konať dňa 11.5.2015 (pondelok) v Centre vedecko-technických informácií SR v čase od 13.00 – 15.00 hod.

Program:

 • novinky Web of Science
 • platforma Web of Science
 • citačné správy

Pozvánka na podujatie
Účasť na seminári je bezplatná.

Tešíme sa na Vašu účasť!
Kolektív KICOdborný seminár Duševné vlastníctvo a transfer technológií

KIC SvF pozýva všetkých záujemcov na odborný seminár „Duševné vlastníctvo a transfer technológií“, ktorý sa bude konať dňa 18. 3. 2015 (streda) v Centre vedecko-technický informácií SR v čase 8.30 – 14.00 hod.

CVTI SR organizuje sériu „Duševné vlastníctvo a transfer technológií“ po druhýkrát, pričom forma a obsah seminárov boli aktualizované za účelom priblíženia sa potrebám a očakávaniam účastníkov seminárov.
 
Viac informácií o podujatí, vrátane POZVÁNKY S PROGRAMOM je k dispozícii na stránke Národný portál pre transfer technológií – NPTT.

V prípade Vášho záujmu o účasť na odbornom seminári je potrebné registrovať sa prostredníctvom
REGISTRAČNÉHO FORMULÁRA do 13. 03. 2015.

Tešíme sa na Vašu účasť!
KIC SvF

 

 

 

Webináre k práci s databázami Web of Science

Kic pozýva všetkých používateľov citačnej dabázy Web of Science, ako aj ostatných záujemcov na online školenia „Webináre k práci s databázami Web of Science.“

Zoznam školení:

 • Citačná správa
  Dátum: 4. február 2015, 10.00 – 11.00 hod.
  Registrácia

 • Pokročilé vyhľadávanie a analýza
  Dátum: 9. február 2015, 14.00 – 15.00 hod.
  Registrácia

 • Výber časopisov do Web of Science Core Collection
  Dátum: 11. február 2015, 10.00 – 11.00 hod.
  Registrácia

 • Cited Reference Search
  Dátum: 16. február 2015, 10.00 – 11.00 hod.
  Registrácia


Školenia prebiehajú online pomocou webexu.

Po registrácii obdržíte e-mail s odkazom na školenie. Na pripojenie budete potrebovať počítač, internet a slúchadlá.Citovanie dokumentov podľa normy STN ISO 690: 2012

KIC SvF pozýva všetkých akademických pracovníkov a ostatných záujemcov na odbornú prednášku „Citovanie dokumentov podľa normy STN ISO 690: 2012“, ktorá sa bude konať dňa 29.1.2015 (štvrtok) o 10.00 hod. v Slovenskej národnej knižnici
v Martine.


Účasť na podujatí je bezplatná.

Pozvánka na stiahnutie

Viac informácii na:
http://www.snk.sk/sk/udalosti/58-citovanie-dokumentov-podla-normy-stn-iso-690-2012/event_details.html


Tešíme sa na Vašu účasť!

KIC SvFInformačný seminár „Databázy vydavateľstva Elsevier“


Využite príležitosť zúčastniť sa informačného semináru s ústrednou témou Databázy vydavateľstva Elsevier, ktorý sa bude konať dňa 7.11.2014 (piatok) v Centre vedecko-technických informácií SR v čase od 10.00 - 11.30 hod.

Pozvánka na podujatie
Online registrácia

Účasť na seminári je bezplatná.

Tešíme sa na Vašu účasť!
KIC SvF

Publikujte s Wiley v uznávaných vedeckých časopisoch


KIC SvF pozýva všetkých akademických pracovníkov a ostatných záujemcov na seminár „Publikujte s Wiley v uznávaných vedeckých časopisoch“, ktorý sa bude konať dňa 4. 11. 2014 (utorok) o 12.00 – 15.00 hod. v CVTI SR (Centrum vedecko-technických informácií SR).

Program seminára:

 • úvodné slovo,
 • služba vedeckej komunite,
 • publikovanie článkov v časopisoch s vysokým impakt faktorom – úvod pre výskumných pracovníkov.


Každý účastník seminára získa potvrdenie o účasti na seminári v podobe certifikátu.

Počet miest je limitovaný, preto prosíme záujemcov o tento zaujímavý seminár, aby sa registrovali prostredníctvom on-line prihlášky.

Účasť na podujatí je bezplatná.
Viac informácií nájdete na stránke suweco.cz

Tešíme sa na Vašu účasť!
KIC SvF„Večer s e-zdrojmi“ v CVTI SR

 

KIC SvF pozýva odbornú aj širokú verejnosť na netradičné podujatie s názvom „Večer s e-zdrojmi“, ktoré sa uskutoční na pôde CVTI SR (Centrum vedecko-technických informácií SR) v rámci Týždňa slovenských knižníc dňa 4.4.2014 (piatok) v čase
od 17.00 – 19.30 hod.

Témy podujatia:

 • e-zdroje pre výskum a vývoj dostupné v CVTI SR,
 • vyhľadávací portál pre vedu a výskum – scientia.sk,
 • googlime vedeckú a odbornú literatúru.

 
Súčasťou podujatia bude aj možnosť vyskúšať si vyhľadávanie a prácu s jednotlivými e-zdrojmi a portálom scientia.sk.
Prosíme záujemcov o túto netradičnú akciu spojenú s občerstvením, aby sa do 3.4.2014 zaregistrovali prostredníctvom on-line prihlášky alebo na adresu podujatia@cvtisr.sk.

Účasť na podujatí je bezplatná.


Pozvánka na stiahnutie pdf
Informačný leták CVTI SR na stiahnutie - elektronické informačné zdroje pdf

 

Tešíme sa na Vašu účasť!
KIC SvFInformačný seminár "Praktické ukážky vyhľadávania v elektronických informačných zdrojoch z oblasti technických vied"


KIC SvF pozýva všetkých záujemcov na informačný seminár "Praktické ukážky vyhľadávania v elektronických informačných zdrojoch z oblasti technických vied", ktorý sa bude konať dňa 13. februára 2014 (štvrtok) o 10.00 hod. v CVTI SR (Centrum vedecko-technických informácií SR).

Informačný seminár bude zameraný na praktické ukážky vyhľadávania v týchto databázach:

 • ACM Digital Library (licencovaný prístup na SvF + vzdialený prístup cez CVTI SR),
 • Compendex (vzdialený prístup cez CVTI SR),
 • Ebrary (vzdialený prístup cez CVTI SR),
 • Emerald (vzdialený prístup cez CVTI SR),
 • IEEE/IET Electronic Library (licencovaný prístup na SvF + vzdialený prístup cez CVTI SR),
 • Knovel Library (licencovaný prístup na SvF + vzdialený prístup cez CVTI SR).


Prístup do všetkých prezentovaných databáz (vrátane databáz licencovaných na SvF) môžete získať prostredníctvom aktivovania vzdialeného prístupu v rámci služieb CVTI SR. Viac informácií o podmienkach aktivácie vzdialeného prístupu do kolekcie databáz nájdete na stránke CVTI SR.

Účasť na seminári je bezplatná.

Pozvánka na stiahnutie pdf
Informačný leták CVTI SR na stiahnutie - elektronické informačné zdroje pdf

Tešíme sa na Vašu účasť!
KIC SvF

 

 

Výstava odbornej literatúry ACADEMIA JESEŇ 2013

KIC SvF Vás pozýva na ďalší ročník predajnej výstavy najnovšej zahraničnej odbornej literatúry ACADEMIA JESEŇ 2013, ktorá sa uskutoční v priestoroch Lyceálnej knižnice na Konventnej ulici 15 v Bratislave.

Slávnostné otvorenie výstavy sa uskutoční dňa 12. novembra 2013 (utorok) o 14.00 hod. a výstava bude následne otvorená
v pracovných dňoch od 13. – 15. novembra 2013 v čase od 10:00-18:00 hod.

Návštevníci odbornej literatúry ACADEMIA JESEŇ 2013 budú môcť nahliadnuť do najnovších titulov odborných kníh významných zahraničných vydavateľstiev: Springer, Wiley, Taylor & Francis, Cambridge University Press, Oxford University Press, Sage
a mnohých ďalších.

Pozvánka na stiahnutie 

Využite príležitosť a navštívte zaujímavú výstavu zahraničnej odbornej literatúry!

 

 

Deň otvorený dverí v CVTI SR

KIC SvF pozýva všetkých záujemcov na Deň otvorených dverí Centra vedecko-technických informácií SR dňa 20. novembra 2013 v termíne od 9.00 – 13.00 hod.

Súčasťou Dňa otvorených dverí budú aj individuálne diskusie pri tematických okrúhlych stoloch o aktivitách CVTI SR na podporu rozvoja slovenskej vedy, individuálne konzultácie k vyhľadávaniu v elektronických informačných zdrojoch a prehliadka priestorov.

Pozvánka na stiahnutie

CVTI SR sa teší na Vašu účasť!
KIC SvF

 

 

Veľtrh Bibliotéka Pedagogika 2013

KIC SvF Vás pozýva na 21. medzinárodný knižný veľtrh Bibliotéka Pedagogika 2013 v termíne od 14.11  – 17.11.2013
v priestoroch Incheby v Bratislave.

Knižný veľtrh Bibliotéka je na Slovensku sviatkom pre tých, ktorí sa podieľajú na tvorbe knižných diel aj pre tých, ktorí majú záujem o výhodný nákup kníh a chcú mať prehľad o knižných novinkách. Na veľtrhu sa zúčastnia slovenskí aj zahraniční vydavatelia, spisovatelia, ilustrátori, editori, prekladatelia, tlačiari, distribútori a súčasťou veľtrhu bude zaujímavý sprievodný program:
http://www.incheba.sk/vystavy/biblioteka-6352/sprievodny-program.html?page_id=7546

Veľtrh Pedagogika prezentuje odbornú literatúru, učebnice, slovníky, učebné pomôcky, vybavenie škôl, vzdelávacie programy, vzdelávacie inštitúcie a ponuku štúdia na vysokých školách. Návštevníci budú môcť navštíviť výstavné stánky mnohých subjektov pôsobiacich v oblasti školstva a vzdelávania.

Bližšie informácie o  veľtrhu nájdete na webovej stránke: http://www.incheba.sk/vystavy/biblioteka-6352.html?page_id=6352

Využite príležitosť a navštívte zaujímavý knižný veľtrh!
Prezentácia "Sprievodca publikovaním prípadových štúdií" s workshopom

KIC SvF pozýva všetkých záujemcov na prezentáciu "Sprievodca publikovaním prípadových štúdií" spojenej s workshopom, ktorá sa bude konať dňa 2. októbra 2013 o 14.00 hod. v CVTI SR - Centre vedecko-technických informácií SR.

Prosíme záujemcov o účasť, aby sa prihlásili do 27.9.2013 prostredníctvom online prihlášky na www.cvtisr.sk v rubrike podujatia, alebo mailom na adresu: seminar@cvtisr.sk

Pozvánka na stiahnutie pdf


Tešíme sa na Vašu účasť!

KIC SvFInformačný seminár "Nové rozhranie databázy KNOVEL"

KIC SvF pozýva všetkých záujemcov na informačný seminár "Nové rozhranie databázy KNOVEL",ktorý sa bude konať dňa
1. októbra 2013 o 10.00 hod. v CVTI SR
- Centre vedecko-technických informácií SR.

Účasť na seminári je bezplatná, registrácia na mailovej adrese: katarina.kyselova@cvtisr.sk

Pozvánka na stiahnutie
pdf

Tešíme sa na Vašu účasť!

KIC SvF