Prejsť na obsah
Knižnica a informačné centrum

Elektronické informačné zdroje sú odborné e-zdroje/databázy pre vedu, výskum a štúdium.

V ponuke KIC SvF nájdete licencované (platené) elektronické informačné zdroje, tiež kvalitné voľne dostupné zdroje a e-zdroje dostupné na obmedzenú dobu (skúšobné prístupy)

Licencované e-zdroje poskytujú odborné informácie a úplné texty článkov alebo celé kapitoly kníh na základe predplatenej licencie. Taktiež poskytujú prístup k metrikám pre hodnotenie vedeckých publikácií, citáciám a pod.

  • Licencovaná odborná databáza - ASCE Research Library
    Stavebná fakulta STU zo svojich fondov hradí od roku 2004 prístup do odbornej databázy z oblasti   stavebníctva (ASCE Journals a ASCE Proceedings).
    Prístup do tejto databázy je možný iba v rámci Stavebnej fakulty STU cez IP adresy počítačov na SvF.
  • Licencované odborné databázy – predplatené v rámci projektu NISPEZ
    Prístup k väčšine e-zdrojom na STU je zabezpečovaný v rámci projektu NISPEZ (koordinátor - CVTI SR).      Ich využívanie je určené výhradne pre vedeckovýskumnú komunitu na Slovensku.  STU sa zaviazala dodržiavať všetky podmienky pre prístup stanovené poskytovateľmi elektronických zdrojov. Na STU sú licencované e-zdroje dostupné cez IP adresy všetkých počítačov alebo prostredníctvom vzdialeného VPN prístupu do siete STU (návod na konfiguráciu a používanie vzdialeného VPN prístupu do siete STU).

 

⇒⇒ Elektronická knižnica STU ⇐⇐

VYHĽADÁVANIE informácií v plnotextových a bibliografických databázach zo všetkých dostupných licencovaných zahraničných elektronických zdrojov STU, z open access databáz a voľne dostupných zdrojov je možné z fakultných a knižničných PC prostredníctvom multi-databázového vyhľadávača.