Prejsť na obsah
Knižnica a informačné centrum

Pedagogickým, výskumným pracovníkom a doktorandom Stavebnej fakulty STU ponúkame ako pomôcku jednotlivé zoznamy odporúčaných odborných časopisov indexovaných v databáze Web of Science (WOS) a/alebo v databáze SCOPUS (aktualizácia zoznamov - 2021).

Tematické zameranie zoznamov odporúčaných odborných časopisov je prevzaté z týchto databáz:

Uvedené zoznamy odporúčaných odborných časopisov sa týkajú dvoch najvýznamnejších citačných databáz. Vzhľadom na svetovú produkciu desiatok tisíc titulov odborných časopisov môžu pedagogickí, výskumní pracovníci a doktorandi SvF publikovať aj v iných odborných časopisov rôznych svetových vydavateľstiev. Zoznamy odborných časopisov indexovaných v databázach WOS a SCOPUS sú však považované za najkvalitnejšie zdroje publikovania.