Prejsť na obsah
Knižnica a informačné centrum
 

DATABÁZA PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI STU - EPCA výstupy - databáza knižničného systému ARL.

 • Pre výstup publikačnej činnosti zadajte Vaše vyhľadávacie kritériá v jednotlivých poliach formulára a vyhľadávanie spustite funkciou "Vyhotoviť výstup" (vľavo dole).
 • Pre výstup ohlasov  vo vyhľadávacom formulári označte nasledovné kritériá:
  - Typ výstupu – "HSO - Zoznam dokumentov podľa ISO690 s ohlasmi";
  - Nastavenie vyhľadávania – bibliografia;
  - Zadať fakultu, pracovisko alebo autora;
  - Rok ohlasu;
  - Kategória ohlasu - v prípade nezvolenia konkrétnej kategórie, systém vyhľadá všetky;
  - Štatistiky – kategória ohlasov;
  - Vyhľadávanie spustite funkciou "Vyhotoviť výstup".

 

DATABÁZA CREPČ - Centrálny register evidencie publikačnej činnosti

 • V celoštátnej databáze na portáli CREPČ/CREUČ sú obsiahnuté najmä kategórie publikácií, ktoré zohľadňuje MŠVVaŠ SR pri delení rozpočtu, preto môžu byť výstupy z CREPČ neúplné (čo sa týka kategórií publikácií, ohlasov, rozsahu rokov evidovaných publikácií).