Prejsť na obsah
Knižnica a informačné centrum
Kategorizácia umeleckých výstupov (príloha č. 6 k Vyhláške č. 397/2020 Z.z.) je trojmiestna.
Skladá sa z 2 písmen a jedného čísla:

 
1. miesto: ZÁVAŽNOSŤ:

  • E - EXCELENTNÝ - ak svojou objavnosťou a originalitou prináša nové vývinové tendencie v príslušnom druhu umenia v medzinárodnom kontexte
  • Z - ZÁSADNÝ - ak prináša nové tvorivé riešenia, námety alebo prístupy, ktoré obohacujú súčasné umelecké tendencie v príslušnom druhu umenia
  • S - ŠTANDARDNÝ - ak zohľadňuje súčasné umelecké tendencie v príslušnom druhu umenia a má tvorivý potenciál
  • I - INÝ - ak nespĺňa kritéria výstupov E, Z a S

 
2. miesto: TERITORIALITA:

  • M - MEDZINÁRODNÁ - rezonuje v medzinárodnom prostredí v podobe viacnásobnej realizácie na území viacerých krajín, bol nominovaný na medzinárodné ocenenie alebo získal medzinárodné ocenenie, vznikajú naň viaceré ohlasy z iných krajín, ako je krajina realizácie a pod.
  • N - NÁRODNÁ - má dosah v národnom prostrední, resp. v rámci jednej krajiny s celospoločenským dopadom na danú krajinu
  • R - REGIONÁLNA - má dosah na regionálnej úrovni bez priameho celonárodného vplyvu

 
3. miesto: ROZSAH:

  • 1 - VEĽKÝ - od 250 m2, napr. administratívna budova, park
  • 2 - STREDNÝ - od 100 m2 do 249,99 m2, napr. rodinný dom
  • 3 - MALÝ - do 99,99 m2, napr. balkón, interiér miestnosti

Rozsah sa určuje podľa fyzických rozmerov výstupu umeleckej činnosti, v prípade štúdie sa určuje rozsah podľa jej navrhovanej realizácie, v prípade realizácie podľa reálnych rozmerov. Rozsah sa neurčuje podľa náročnosti vytvorenia výstupu umeleckej činnosti.
 

 
KÓDY KATEGÓRIÍ - NÁZVY KATEGÓRIÍ

 
EM 1
– excelentný výstup medzinárodného dosahu s veľkým rozsahom

EM 2 – excelentný výstup medzinárodného dosahu so stredným rozsahom

EM 3 – excelentný výstup medzinárodného dosahu s malým rozsahom

EN 1 – excelentný výstup národného dosahu s veľkým rozsahom

EN 2 – excelentný výstup národného dosahu so stredným rozsahom

EN 3 – excelentný výstup národného dosahu s malým rozsahom

 
ZM 1 – zásadný výstup medzinárodného dosahu s veľkým rozsahom

ZM 2 – zásadný výstup medzinárodného dosahu so stredným rozsahom

ZM 3 – zásadný výstup medzinárodného dosahu s malým rozsahom

ZN 1 – zásadný výstup národného dosahu s veľkým rozsahom

ZN 2 – zásadný výstup národného dosahu so stredným rozsahom

ZN 3 – zásadný výstup národného dosahu s malým rozsahom

ZR 1 – zásadný výstup regionálneho dosahu s veľkým rozsahom

ZR 2 – zásadný výstup regionálneho dosahu so stredným rozsahom

ZR 3 – zásadný výstup regionálneho dosahu s malým rozsahom

 
SM 1 – štandardný výstup medzinárodného dosahu s veľkým rozsahom

SM 2 – štandardný výstup medzinárodného dosahu so stredným rozsahom

SM 3 – štandardný výstup medzinárodného dosahu s malým rozsahom

SN 1 – štandardný výstup národného dosahu s veľkým rozsahom

SN 2 – štandardný výstup národného dosahu so stredným rozsahom

SN 3 – štandardný výstup národného dosahu s malým rozsahom

SR 1 – štandardný výstup regionálneho dosahu s veľkým rozsahom

SR 2 – štandardný výstup regionálneho dosahu so stredným rozsahom

SR 3 – štandardný výstup regionálneho dosahu s malým rozsahom

 
I – iný výstup, ktorý nemožno zaradiť do kategórie E, Z alebo S