Prejsť na obsah
Knižnica a informačné centrum

DATABÁZA CREUČ - Centrálny register evidencie umeleckej činnosti

 
Centrálny register evidencie umeleckej činnosti (CREUČ) je systém, určený na evidenciu umeleckej činnosti vysokých škôl. CREUČ prevádzkuje a údaje, ktoré obsahuje, spracúva a overuje Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) - Oddelenie pre hodnotenie umeleckej činnosti, poverené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR), na základe zmluvy o prevádzkovaní CREUČ. Správcom tohto informačného systému verejnej správy je MŠVVaŠ SR. Prispievateľmi do CREUČ sú vysoké školy, ktoré v ňom evidujú výstupy umeleckej činnosti svojich zamestnancov (100 % pracovný úväzok) a študentov doktorandského študijného programu v dennej aj externej (od roku 2020) forme štúdia a publikované ohlasy na tieto diela a výkony. V CREUČ sa zaznamenávajú len profesionálne umelecké výstupy (autor výstupu zabezpečuje výučbu predmetu, ktorý obsahuje umeleckú činnosť).