Prejsť na obsah
Dokumenty

VÝKON POVOLANIA A ETIKA ARCHITEKTA/PROJEKTANTA

VÝKON POVOLANIA A ETIKA ARCHITEKTA/PROJEKTANTA

Júlia Baranová, Ján Florián Gajniak, 2021

pdf dokument PDF

HISTORICKÉ STAVEBNÉ TECHNOLÓGIE A MATERIÁLY: Staviteľstvo rímskeho obdobia

HISTORICKÉ STAVEBNÉ TECHNOLÓGIE A MATERIÁLY
Staviteľstvo rímskeho obdobia

Oto Makýš, 2021

pdf dokument PDF

NUMERICKÁ MATEMATIKA (nielen) PRE GEODETOV A KARTOGRAFOV

NUMERICKÁ MATEMATIKA (nielen)
PRE GEODETOV A KARTOGRAFOV

Marek Macák, Zuzana Minarechová, 2021

pdf dokument PDF

 

ENERGETICKÁ, EKONOMICKÁ A ENVIRONMENTÁLNA BILANCIA BUDOV

ENERGETICKÁ, EKONOMICKÁ A ENVIRONMENTÁLNA BILANCIA BUDOV
Výpočtové softvéry a vzorové príklady

Daniel Kalús, 2021

pdf dokument PDF
prílohy XLS

 SOFTVÉR MATHEMATICA: PRVÝ DIEL

SOFTVÉR MATHEMATICA: PRVÝ DIEL

Oľga Stašová, Matej Medľa, 2021

pdf dokument PDF

 POZEMKOVÉ ÚPRAVY V KRAJINNOM PLÁNOVANÍ: Návody na cvičenia

POZEMKOVÉ ÚPRAVY V KRAJINNOM PLÁNOVANÍ: Návody na cvičenia

Zuzana Štefunková, 2020

pdf dokument PDF

 ZÁKLADY PROGRAMOVANIA V JAZYKU C

ZÁKLADY PROGRAMOVANIA V JAZYKU C

Zuzana Krivá, 2020

pdf dokument PDF

 

 HISTORICKÉ STAVEBNÉ TECHNOLÓGIE A MATERIÁLY: STAVITEĽSTVO BASTIÓNOVÝCH PEVNOSTÍ

HISTORICKÉ STAVEBNÉ TECHNOLÓGIE A MATERIÁLY
STAVITEĽSTVO BASTIÓNOVÝCH PEVNOSTÍ

Oto Makýš, 2019

pdf dokument PDF

ZBIERKA RIEŠENÝCH ÚLOH Z MATEMATIKY 2 PRE ODBOR GaK

ZBIERKA RIEŠENÝCH ÚLOH Z MATEMATIKY 2 PRE ODBOR GaK

Zuzana Minarechová, Marek Macák, 2019

pdf dokument PDF

LAW

LAW

Ján Florián Gajniak, Ondrej Gajniak, 2019

pdf dokument PDF

 DESKRIPTÍVNA GEOMETRIA I - Stredové premietanie a lineárna perspektíva

DESKRIPTÍVNA GEOMETRIA I - Stredové premietanie a lineárna perspektíva

Katarína Mészárosová, Zuzana Tereňová, 2019

dostupné na webe


OPTIMALIZÁCIA 2

Martin Knor, Lukáš Tomek, 2019

pdf dokument PDF


GEODEŹIA V PODZEMNÝCH PRIESTOROCH

Alojz Kopáčik, Ján Erdélyi, Peter Kyrinovič, 2019

pdf dokument PDF

 


AUTOMATIZOVANÉ FOTOGRAMETRICKÉ METÓDY V PROCESE DIGITALIZÁCIE KULTÚRNEHO DEDIČSTVA

Marián Marčiš, 2019

pdf dokument PDF


KONŠTRUKCIE POZEMNÝCH STAVIEB
Konštrukcie spodnej stavby

Juraj Žilinský, Gabriela Adamská,
Terézia Miklósiová

stiahnuť dokument vo formáte pdf 


KONŠTRUKCIE POZEMNÝCH STAVIEB
Schody

Juraj Žilinský, Mária Gieciová

stiahnuť dokument vo formáte pdf 


KOMMUNIKATIONSSCHEMATA – SCHLÜSSEL

Alžbeta Pálová

stiahnuť dokument vo formáte pdf 

DESKRIPTÍVNA GEOMETRIA II - Prvá časť – Rotačné a skrutkové plochy
RNDr. Katarína Mészárosová, PhD., Mgr. Tatiana Rückschlossová, PhD., RNDr. Zuzana Tereňová, PhD.

dostupné vo formáte html

DESKRIPTÍVNA GEOMETRIA II
Druhá časť –

Priamkové, translačné, klinové a kanálové plochy

DESKRIPTÍVNA GEOMETRIA II - Druhá časť – Priamkové, translačné, klinové a kanálové plochy

RNDr. Katarína Mészárosová, PhD., Mgr. Tatiana Rückschlossová, PhD., RNDr. Zuzana Tereňová, PhD.

dostupné v html formáte TU

skripta

Fyzikálne princípy v počítačovom modelovaní 1

Martin Balažovjech

stiahnuť dokument vo formáte pdf 

Kommunikationsschemata im Bauwesen, Teil 2

Alžbeta Pálová

stiahnuť dokument vo formáte pdf 

GEODÉZIA V PRIEMYSLE

Alojz Kopáčik, Ján Erdélyi, Peter Kyrinovič, Imrich Lipták, Štefan Lukáč

stiahnuť dokument vo formáte pdf 

palova

Kommunikationsschemata im Bauwesen
Teil 1

Alžbeta Pálová

stiahnuť dokument vo formáte pdf 

Základy funkcionálnej analýzy a variačného počtu

Základy funkcionálnej analýzy a variačného počtu

Angela Handlovičová, Matúš Tibenský

stiahnuť dokument vo formáte pdf 

archeologické predikčné modelovanie

ARCHEOLOGICKÉ PREDIKČNÉ MODELOVANIE Z POHĽADU GEOINFORMATIKY

Metódy a princípy


Tibor Lieskovský, Jana Faixová Chalachanová, Renata Ďuračiová, Elena Blažová, Lukáš Karell

stiahnuť dokument vo formáte pdf 

databazove systemy v gis

DATABÁZOVÉ SYSTÉMY V GIS

Návody na cvičenia

Renata Ďuračiová, Dušan Cibulka

stiahnuť dokument vo formáte pdf 

FUNDAMENTAL PHYSICS

FUNDAMENTAL PHYSICS
Examples

Ing. Gabriela Pavlendová, PhD.

stiahnuť dokument vo formáte pdf 

HYDROINFORMATIKA 1. časť

HYDROINFORMATIKA 1. časť

Simulácia procesov prúdenia povrchovej vody v otvorených korytách a cez vodohospodárske objekty

Radomil Květon, Martin Orfánus

stiahnuť dokument vo formáte pdf 

KANÁLOVÉ VODNÉ ELEKTRÁRNE

KANÁLOVÉ VODNÉ ELEKTRÁRNE – HYDRAULICKÝ VÝSKUM PREVÁDZKY DERIVAČNÝCH KANÁLOV

ZÁKLADNÝ HYDRAULICKÝ VÝSKUM

Peter Dušička, Radomil Květon

stiahnuť dokument vo formáte pdf 

REALITNÝ TRH V SÚVISLOSTIACH

Mikuláš Cár

stiahnuť dokument vo formáte pdf 

VODOHOSPODÁRSKE STAVBY

Jarmila Božíková, Michal Božík

stiahnuť dokument vo formáte pdf 

ZÁKLADY PRÁVA PRE POSUDKOVÚ ČINNOSŤ

Ján Florián Gajniak

stiahnuť dokument vo formáte pdf 

MATEMATIKA I. - Lineárna algebra a analytická geometria
Andrea Stupňanová, Alexandra Šipošová

stiahnuť dokument vo formáte pdf  

MATEMATIKA I. - Základy diferenciálneho počtu
Andrea Stupňanová, Alexandra Šipošová 

stiahnuť dokument vo formáte pdf  

MATEMATIKA I. - Zbierka úloh ku cvičeniam
Mgr. Jozef Kollár

veľkosť dokumentu 1,8 MB
stiahnuť dokument vo formáte pdf 

 

ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO - Spôsoby zberu a odstraňovania odpadov
Doc. Ing. Oskár Čermák, PhD.

veľkosť dokumentu 8,9 MB
stiahnuť dokument vo formáte pdf

Rybníky a malé vodné nádrže II
Doc. Ing. Milan Čistý, PhD.

veľkosť dokumentu 3,3 MB
stiahnuť dokument vo formáte pdf

 

CAD systémy v krajinnom inžinierstve
Doc. Ing. Milan Čistý, PhD.

veľkosť dokumentu 1,9 MB
stiahnuť dokument vo formáte pdf

 

Ekonomika stavebného podnikania
Prof.Ing. Igor Trávnik, DrSc. + kolektív

veľkosť dokumentu 2,9 MB
stiahnuť dokument vo formáte pdf

 

Matematická logika a diskrétne štruktúry
Doc. RNDr. Martin Knor, PhD.

veľkosť dokumentu 0,8 MB
stiahnuť dokument vo formáte pdf

 

Teória grafov
Doc. RNDr. Martin Knor, PhD.

veľkosť dokumentu 4,9 MB
stiahnuť dokument vo formáte pdf

 

Lineárna a nelineárna optimalizácia
Doc. RNDr. Martin Knor, PhD.

veľkosť dokumentu 675 kB
stiahnuť dokument vo formáte pdf

 

Deskriptívna geometria pre GaK
RNDr. Margita Vajsáblová, PhD.


dostupné vo formáte html

 

Metódy zobrazovania
RNDr. Margita Vajsáblová, PhD.


dostupné vo formáte html

 

Stavebné inžinierstvo v praxi
doc. Ing. Viera Somorová, PhD.


stiahnuť dokument vo formáte pdf

 

MATEMATIKA
doc. RNDr. Martin Kalina, CSc.


stiahnuť dokument vo formáte pdf