Prejsť na obsah
Dokumenty


OPTIMALIZÁCIA 2

Martin Knor, Lukáš Tomek

pdf dokument


Geodézia v podzemných priestoroch

Alojz Kopáčik, Ján Erdélyi, Peter Kyrinovič

pdf dokument

 


AUTOMATIZOVANÉ FOTOGRAMETRICKÉ METÓDY V PROCESE DIGITALIZÁCIE KULTÚRNEHO DEDIČSTVA

Marián Marčiš

pdf dokument


KONŠTRUKCIE POZEMNÝCH STAVIEB
Konštrukcie spodnej stavby

Juraj Žilinský, Gabriela Adamská,
Terézia Miklósiová

stiahnuť dokument vo formáte pdf 


KONŠTRUKCIE POZEMNÝCH STAVIEB
Schody

Juraj Žilinský, Mária Gieciová

stiahnuť dokument vo formáte pdf 


KOMMUNIKATIONSSCHEMATA – SCHLÜSSEL

Alžbeta Pálová

stiahnuť dokument vo formáte pdf 

DESKRIPTÍVNA GEOMETRIA II - Prvá časť – Rotačné a skrutkové plochy
RNDr. Katarína Mészárosová, PhD., Mgr. Tatiana Rückschlossová, PhD., RNDr. Zuzana Tereňová, PhD.

dostupné vo formáte html

DESKRIPTÍVNA GEOMETRIA II
Druhá časť –

Priamkové, translačné, klinové a kanálové plochy

DESKRIPTÍVNA GEOMETRIA II - Druhá časť – Priamkové, translačné, klinové a kanálové plochy

RNDr. Katarína Mészárosová, PhD., Mgr. Tatiana Rückschlossová, PhD., RNDr. Zuzana Tereňová, PhD.

dostupné v html formáte TU

skripta

Fyzikálne princípy v počítačovom modelovaní 1

Martin Balažovjech

stiahnuť dokument vo formáte pdf 

Kommunikationsschemata im Bauwesen, Teil 2

Alžbeta Pálová

stiahnuť dokument vo formáte pdf 

GEODÉZIA V PRIEMYSLE

Alojz Kopáčik, Ján Erdélyi, Peter Kyrinovič, Imrich Lipták, Štefan Lukáč

stiahnuť dokument vo formáte pdf 

palova

Kommunikationsschemata im Bauwesen
Teil 1

Alžbeta Pálová

stiahnuť dokument vo formáte pdf 

Základy funkcionálnej analýzy a variačného počtu

Základy funkcionálnej analýzy a variačného počtu

Angela Handlovičová, Matúš Tibenský

stiahnuť dokument vo formáte pdf 

archeologické predikčné modelovanie

ARCHEOLOGICKÉ PREDIKČNÉ MODELOVANIE Z POHĽADU GEOINFORMATIKY

Metódy a princípy


Tibor Lieskovský, Jana Faixová Chalachanová, Renata Ďuračiová, Elena Blažová, Lukáš Karell

stiahnuť dokument vo formáte pdf 

databazove systemy v gis

DATABÁZOVÉ SYSTÉMY V GIS

Návody na cvičenia

Renata Ďuračiová, Dušan Cibulka

stiahnuť dokument vo formáte pdf 

FUNDAMENTAL PHYSICS

FUNDAMENTAL PHYSICS
Examples

Ing. Gabriela Pavlendová, PhD.

stiahnuť dokument vo formáte pdf 

HYDROINFORMATIKA 1. časť

HYDROINFORMATIKA 1. časť

Simulácia procesov prúdenia povrchovej vody v otvorených korytách a cez vodohospodárske objekty

Radomil Květon, Martin Orfánus

stiahnuť dokument vo formáte pdf 

KANÁLOVÉ VODNÉ ELEKTRÁRNE

KANÁLOVÉ VODNÉ ELEKTRÁRNE – HYDRAULICKÝ VÝSKUM PREVÁDZKY DERIVAČNÝCH KANÁLOV

ZÁKLADNÝ HYDRAULICKÝ VÝSKUM

Peter Dušička, Radomil Květon

stiahnuť dokument vo formáte pdf 

REALITNÝ TRH V SÚVISLOSTIACH

Mikuláš Cár

stiahnuť dokument vo formáte pdf 

VODOHOSPODÁRSKE STAVBY

Jarmila Božíková, Michal Božík

stiahnuť dokument vo formáte pdf 

ZÁKLADY PRÁVA PRE POSUDKOVÚ ČINNOSŤ

Ján Florián Gajniak

stiahnuť dokument vo formáte pdf 

MATEMATIKA I. - Lineárna algebra a analytická geometria
Andrea Stupňanová, Alexandra Šipošová

stiahnuť dokument vo formáte pdf  

MATEMATIKA I. - Základy diferenciálneho počtu
Andrea Stupňanová, Alexandra Šipošová 

stiahnuť dokument vo formáte pdf  

MATEMATIKA I. - Zbierka úloh ku cvičeniam
Mgr. Jozef Kollár

veľkosť dokumentu 1,8 MB
stiahnuť dokument vo formáte pdf 

 

ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO - Spôsoby zberu a odstraňovania odpadov
Doc. Ing. Oskár Čermák, PhD.

veľkosť dokumentu 8,9 MB
stiahnuť dokument vo formáte pdf

Rybníky a malé vodné nádrže II
Doc. Ing. Milan Čistý, PhD.

veľkosť dokumentu 3,3 MB
stiahnuť dokument vo formáte pdf

 

CAD systémy v krajinnom inžinierstve
Doc. Ing. Milan Čistý, PhD.

veľkosť dokumentu 1,9 MB
stiahnuť dokument vo formáte pdf

 

Ekonomika stavebného podnikania
Prof.Ing. Igor Trávnik, DrSc. + kolektív

veľkosť dokumentu 2,9 MB
stiahnuť dokument vo formáte pdf

 

Matematická logika a diskrétne štruktúry
Doc. RNDr. Martin Knor, PhD.

veľkosť dokumentu 0,8 MB
stiahnuť dokument vo formáte pdf

 

Teória grafov
Doc. RNDr. Martin Knor, PhD.

veľkosť dokumentu 4,9 MB
stiahnuť dokument vo formáte pdf

 

Lineárna a nelineárna optimalizácia
Doc. RNDr. Martin Knor, PhD.

veľkosť dokumentu 675 kB
stiahnuť dokument vo formáte pdf

 

Deskriptívna geometria pre GaK
RNDr. Margita Vajsáblová, PhD.


dostupné vo formáte html

 

Metódy zobrazovania
RNDr. Margita Vajsáblová, PhD.


dostupné vo formáte html

 

Stavebné inžinierstvo v praxi
doc. Ing. Viera Somorová, PhD.


stiahnuť dokument vo formáte pdf

 

MATEMATIKA
doc. RNDr. Martin Kalina, CSc.


stiahnuť dokument vo formáte pdf