Prejsť na obsah
Výskum

2020

Študijný program Meno doktoranda Názov práce
VI Mgr. Cyril Siman Influence of catchment parameters on water quality indicators in selected profile of surface stream
TKPS Ing. Richard Jedinák Experimentálno-teoretické hodnotenie fotovoltického tieniaceho systému tepelne stabilizovaného materiálom s fázovou zmenou

Poznámka:

AMAT - Aplikovaná matematika
AM - Aplikovaná mechanika
GaK - Geodézia a kartografia
KR - Krajinárstvo
TS - Technológia stavieb
TKIS - Teória a konštrukcie inžinierskych sietí
TKPS - Teória a konštrukcie pozemných stavieb
TTPB - Teória a technika prostredia budov
VI - Vodohospodárske inžinierstvo